ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Print

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ համայնքի մորմազգի մշակաբույսերի  ցանքատարածություններում արձանագրվել է կարտոֆիլի ցեցի և լոլիկի  ականող ցեցի  մասսայական թռիչք: Առաջարկում ենք սկսած 19.06.2015թ.-26.06.2015թ. ժամկետում պայքարի աշխատանքների կազմակերպում՝ հերթափոխային եղանակով օգտագործելով հետևյալ միջատասպան պրեպարատները, ամպլիգո 10%, ՄԿԿ (0.3լ/հա), ալֆա ցիպի 10%ԽԷ  (0.07-0.1 լ/հա), սումի ալֆա 5% ԽԷ (0.2 լ/հա), վալսացիպեր 25% ԽԷ (0.3լ/հա),   զումբա 2.5-7.5% ԶԼՀ (0.1-0.2 կգ/հա), կալիպսո 48% ԽԿ (0.5 լ.հա), բելտ 48 ԽԿ%  (0.2 լ.հա), դեցիս Ֆ լյուքս 25% ԽԷ (0.5 լ.հա), մատչ 5% ԽԷ (0.4 լ.հա), սպինտոր 24% ԽԿ (0.3-0.5 լ.հա), դանադիմ 40% ԽԷ (1.5 լ.հա), արրիվո 25% ԽԷ (0.3 լ.հա), կուրագեն  (10լ-ին  3 գ), էֆորիա 100լ-ին 80-100գ, մոսետամ /10լ. 10գր./, պրոկլեյմ  10լ. 5գր./, վոլհամ տարգո 063  10լ.  8-10գր./: