ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐ

Facebook

 

ՏԽՈՒՐ ԼՈՒՐԵՐ

 

Ավագանու Որոշումներ PDF Տպել Էլ.փոստ


Ո
Ր Ո Շ ՈՒ Մ

№  1                                                                              ,, 23  ,,  01,,   2012թ.


2012  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆՎԱՐԻ 23-Ի  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՆԻՍՏԻ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին ,, օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջներով

համայնքի ավագանին որոշում է

Հաստատել  2012 թվականի  հունվարի 23-ի  ավագանու  նիստի  օրակարգը:

 

  1. 2012  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆՎԱՐԻ 23-Ի  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
  2. ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
  3. ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Որոշմանը  քվեարկեցին    Կողմ` 8  հոգի Դեմ` 0 Ձեռնպահ` 0

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

№  2                                                                             ,, 23  ,,  01,,   2012թ.

ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ,, Տեղական ինքնակառավարման մասին,, ՀՀ օրենքի 16-րդ

հոդվածի 3-րդ կետով և 69-րդ հոդվածի պահանջներով

համայնքի ավագանին որոշում է

Հաստատել Տափերական համայնքի 2011 թ.-ի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը.

Սեփականաշնորհված հողի հարկ - պլան` 11516.9 հազ. դրամ,

կատ. է`11500.0 հազ. դրամ

Վարձակալական հողի վարձ - պլան` 560.0 հազ. դրամ,

կատ. է`561.2 հազ. դրամ

Գույքահարկ - պլան` 3100.0 հազ. դրամ,

կատ. է` 3148.8 հազ.դրամ

Տեղական տուրքեր - պլան` 825.0 հազ. դրամ,

կատ. է` 825.3 հազ.դրամ

Բյուջեն կատարվել `   100.0 %   -ով:

Որոշմանը  քվեարկեցին    Կողմ` 8  հոգի Դեմ` 0 Ձեռնպահ` 0


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

№ 3                                                                             ,, 23  ,,  01,,   2012թ.


ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով` <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 54 և 55-րդ հոդվածներով

համայնքի ավագանին որոշում է

Հաստատել Տափերական համայնքի 2012 թ.-ի բյուջեն`

եկամուտների գծով` 77565.6 հազար դրամ, նույն թվում ` Վարչական բյուջեի եկամուտներ 59421,2 հազար դրամ, Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 24000,0 հազար դրամ, Վարչական բյուջեից հատկացում Ֆոնդային բյուջեին 16679,4 հազար դրամ, Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 1465,0 հազար դրամ, Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կատարվող հատկացումներ 5855,6 հազար դրամ:

Որոշմանը  քվեարկեցին    Կողմ` 8 հոգի Դեմ` 0 Ձեռնպահ` 0

 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

№ 2  /     4                                                                                              ,, 06  ,,  03,,   2012թ.

/  ավագանու   հերթական  համար /  օրակարգի  հարցի  համարը  /

2012  ԹՎԱԿԱՆԻ   ՄԱՐՏԻ  06-Ի  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՆԻՍՏԻ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ,, Տեղական

ինքնակառավարման մասին ,, օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջներով

համայնքի ավագանին որոշում է

Հաստատել  2012 թվականի  մարտի 06 -ի  ավագանու  նիստի  օրակարգը:

Որոշմանը  քվեարկեցին    Կողմ` 7 հոգի Դեմ` 0 Ձեռնպահ` 0

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

№ 2  /    5                                                                                      ,, 06  ,,  03,,   2012թ.

/  ավագանու   հերթական  համար /  օրակարգի  հարցի  համարը  /

ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ  2012Թ.  ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության

Օրենքի 16 –րդ հոդվածի 3 –րդ կետով`

համայնքի ավագանին որոշում է

1.     Տափերական համայնքի 2012 թվականի բյուջեում կատարել հետևյալ փոփոխությունները

1.1 Կրթության այլ դասին չպատկանող գործառնական դասակարգման ծախսային ծրագրի տնտեսական դասակարգման

5113 հոդվածի պլանը պակասեցնել 788,0 հազար դրամ,

ճշտված պլանը սահմանել 4212,0 հազար դրամ:

5112 հոդվածի պլանը սահմանել 773,0 հազար դրամ:

5134 հոդվածի պլանը սահմանել 15,0 հազար դրամ:

1.2 Ճանապարհային տրանսպորտ գործառնական դասակարգման

ծախսային ծրագրի տնտեսագիտական դասակարգման

5112 հոդվածի պլանը պակասեցնել 4314,0 հազար դրամով,

ճշտված պլանը` սահմանել 1686,0 հազար դրամ:

Կառավարման ապարատի հոդվածի պլանը սահմանել 4314,0 հազար

դրամ:

1.3 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացնել.

Կառավարման ապարատի 4212 հոդվածին ավելացնել` 100,0 հազար դրամ

Կառավարման ապարատի 4241 հոդվածի պլանը սահմանել 36,5 հազար դրամ

Կառավարման ապարատի 5134 հոդվածի պլանը սահմանել 35.0 հազար դրամ

Կրթության այլ դասին չպատկանող ծրագրի 4241 հոդվածի պլանը սահմանել

19,0 հազար դրամ:

1.4     Վարչական Բյուջեի Պահուստային ֆոնդի ճշտված  պլանը սահմանել`

5000.1 հազար դրամ:

1.5 Անասնաբույժի պատվիրակված լիազորւթյունների գործընթացը

դադարեցնելու պատճառով 4241 հոդվածով եկամուտներ և ծախսեր

չնախատեսել:

Որոշմանը  քվեարկեցին    Կողմ` 7  հոգի Դեմ` 0 Ձեռնպահ` 0

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

№ 2  /    6                                                                                      ,, 06  ,,  03,,   2012թ.

/  ավագանու   հերթական  համար /  օրակարգի  հարցի  համարը  /

ՏԱՓԵՐԱԿԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ                                             ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱՐԿ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Պետական  կառավարչական  հիմնարկների  մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  և   <<Տեղական ինքնակառավարման մասին >>Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի 16 –րդ հոդվածի 26 –րդ կետովի  պահանջներով.

համայնքի ավագանին որոշում է

1.Վերակազմավորել <<Արարատի  մարզի  Տափերական համայնքի   ղեկավարի

աշխատակազմ      կառավարչական        հիմնարկը>>   <<Արարատի  մարզի  Տափերականի

գյուղապետարանի  աշխատակազմ  համայնքային  կառավարչական     հիմնարկի>>:

2.Հաստատել  <<Արարատի  մարզի  Տափերականի  գյուզապետարանի  աշխատակազմ  համայնքային  կառավարչական  հիմնարկի >>  կանոնադրությունը:

3. Առաջարկել  համայնքի  ղեկավարին <<Համայնքային  կառավարչական  հիմնարկը >> գրանցել  Պետռեգիստրում  և  կատարել  դրա հետ կապված բոլոր գործառույթները:

Որոշմանը  քվեարկեցին    Կողմ` 7 հոգի Դեմ` 0 Ձեռնպահ` 0