ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐ

Facebook

 

ՏԽՈՒՐ ԼՈՒՐԵՐ

 

Համայնքի ղեկավարի որոշումներ PDF Տպել Էլ.փոստ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 25 >> ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2012 թվականի №  1- Ա

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 29.12.2005 թ. թիվ 2387-Ն որոշման պահանջերով  և  հաշվի առնելով  քաղաքացի Ա. Սարգսյանի դիմումը.

որոշում  եմ.

1. Տափերական համայնքի Մ.Սարյան փողոցում գտնվող, ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով քաղաքացի Անդրանիկ Սարգսյանին պատկանող բնակելի տուն տնամերձ հողամասին վերահասցեավորման արդյունքում տրամադրել Տափերական գ., Մ. Սարյան փողոց, թիվ 4 հասցեն:

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից և ենթակա է պետական

գրանցման:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. հունվարի _25__

Գ. Տափերական

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 27 >> ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2012 թվականի №  2- Ա
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով և հիմք ընդունելով Թադևոս Մարութի Ազիզյանի հայտը

որոշում եմ.
1.
Տափերական համայնքի բնակիչ Թադևոս Մարութի Ազիզյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Տափերական գյուղի Գայի փ. թիվ 8 հասցեի հողակտորում տալ բնակելի տանը կից պարսպի և կցակառույցի պատերի կառուցման շինարարության թույլտվություն:
2.
Պարտավորեցնել Տափերական համայնքի բնակիչ Թադևոս Մարութի Ազիզյանին .
1)
շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առնվազն երեք օր առաջ, տեղեկացնել համայնքի ղեկավարին և քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչությանը, համաձայն N 5 ձևի.
2)
մուծելու սահմանված տեղական տուրքը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. հունվարի _27__

Գ. Տափերական

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 30 >> ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2012 թվականի №  3- Ա

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Հիմք   ընդունելով  Ոստիկանության  Արարատի   բաժնի  պետ  Ոստիկանության   գնդապետ  Ս.  Քոչարյանի 30.01.2012 թ.  №  56/36 գրությունը`  Տափերական  համայնքի       բնակիչ   Արամ  Մկրտիչի  Մկրտչյանին  ՀՀ  վարչական  Օր-ի  1952 հոդվածի  հատկանիշներով   Վարչական  պատասխանատվության  ենթարկելու  մասին

որոշում  եմ.

Տափերական  համայնքի  բնակիչ`

1. Արամ  Մկրտիչի  Մկրտչյանին  Հայաստանի Հանրապետության Վարչական  օր-ի  195 2 հոդվածի  հատկանիշներով  ենթարկել  Վարչական  պատասխանատվության` տուգանքի  ձևով`50 000 (հիսուն  հազար ) դրամ  գումարի  չափով:

2. Պարտավորեցնել    Արամ  Մկրտիչի  Մկրտչյանին  Օրենքով  նախատեսված  15-օրյա

ժամկետում  մուծել  տուգանքը :

3. Որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. հունվարի _30__

Գ. Տափերական

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 01>> ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2012 թվականի №  4- Ա

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ ,, Տեղական Ինքնակառավարման մասին օրենքի,, 32-րդ հոդվածի 16-րդ կետի և ՀՀ Կառավարության 29.12.2005 թ. թիվ 2387-Ն որոշման պահանջերով.

որոշում  եմ.

1. Տափերական համայնքի Չարենցի փողոցում գտնվող, ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով քաղաքացի Սամվել Արշամի Նիկողոսյանին պատկանող բնակելի տուն տնամերձ հողամասին վերահասցեավորման արդյունքում տրամադրել Տափերական գ., Չարենցի փողոց, թիվ 17  հասցեն:

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից և ենթակա է պետական

գրանցման:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. փետրվարի _01__

Գ. Տափերական

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 08>> փետրվարի 2012 թվականի №  5- Ա

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Հիմք   ընդունելով  Ոստիկանության  Արարատի   բաժնի  պետ  Ոստիկանության   գնդապետ  Ս.  Քոչարյանի 08.02.2012 թ.  №  56/607 գրությունը`  Տափերական  համայնքի       բնակիչ   Աղվան Կարապետի Սուքիասյանի  ՀՀ  Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքի  1952 հոդվածի  հատկանիշներով   Վարչական  պատասխանատվության  ենթարկելու  մասին

որոշում  եմ.

Տափերական  համայնքի  բնակիչ`

1. Աղվան Կարապետի Սուքիասյանին  Հայաստանի Հանրապետության Վարչական  օր-ի  195 2 հոդվածի  հատկանիշներով  ենթարկել  Վարչական պատասխանատվության` տուգանքի  ձևով`50 000 (հիսուն  հազար ) դրամ  գումարի  չափով:

2. Պարտավորեցնել Աղվան Կարապետի Սուքիասյանին  Օրենքով  նախատեսված

15-օրյա  ժամկետում   մուծել  տուգանքը  900425103174  հաշվեհամարին:

3. Որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. փետրվարի _08__

Գ. Տափերական

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 10 >> փետրվարի 2012 թվականի №  6- Ն

ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ  ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ԵՎ  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՆՁԱՆՑ  ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ  ՎՆԱՍՆԵՐԸ  ԳՆԱՀԱՏՈՂ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով  Հայաստանի Հանրապետության  Կառավարության  10 նոյեմբերի 2011 թվականի թիվ 1582 – Ն որոշման 3-րդ կետով.

որոշում  եմ.

1. Ստեղծել  արտակարգ  իրավիճակների  հետևանքով  Տափերական  համայնքում  ֆիզիկական  և իրավաբանական  անձանց  պատճառված  վնասները  գնահատող  հանձնաժողով` համաձայն  հավելված 1-ի:

2. Հաստատել  արտակարգ  իրավիճակների  հետևանքով  Տափերական  համայնքում

ֆիզիկական  և իրավաբանական  անձանց  պատճառված  վնասները  գնահատող  հանձնաժողովի  աշխատակարգը` համաձայն  հավելված 2-ի:

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել համայնքի ղեկավարի տեղակալ Խաչիկ Մնացականյանի վրա:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. փետրվարի _10__

Գ. Տափերական

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 16 >> փետրվարի 2012 թվականի №  7 – Ա

ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ  ԱՆԱՊԱՀՈՎ   ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման մասին >> Հ Հ օրենքի 43 հոդվածի 2-րդ կետի պահանջներով և հաշվի առնելով քաղաքացի Սվետ Արտյոմի  Ասատրյանի դիմումը

որոշում  եմ.

1. 1.   Տափերական համայնքի բնակիչ Սվետ Արտյոմի Ասատրյանի    սոցիալապես  անապահով  ընտանիքին   տալ    դրամական    օգնություն  20.000 դրամի հետևյալ  չափով:

2. Հանձնարարել գլխավոր մասնագետին կատարել սույն որոշման պահանջը:

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. Փետրվարի _16__

Գ. Տափերական

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 21 >> փետրվարի 2012 թվականի №  8 –Ա

ԳՈՒՄԱՐ  ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման մասին >> Հ Հ օրենքի 32 հոդվածի 17-րդ կետի, 43 հոդվածի 2-րդ կետի պահանջներով և հիմք ընդունելով Տափերական համայնքի միջնակարգ դպրոցի տնօրինության գրությունը.

որոշում  եմ.

1. Տափերական  համայնքի  միջնակարգ  դպրոցի  սոցիալապես  անապահով  և  ծնողազուրկ  երեխաների  դասագրքերի  համար  փոխանցել  200.000  ՀՀ  դրամ  գումար, <<ԷՅՋ ԷՍ ԲԻ ՍԻ >>                      217001806637001  հ/հ :

2. Հանձնարարել գլխավոր մասնագետին կատարել սույն որոշման պահանջը:

3.    Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

2012 թ. Փետրվարի _21__

Գ. Տափերական

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<< 02>> մարտի 2012 թվականի № 9 – Ն

ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ

ՊԱՍՏԱՌՆԵՐ ՓԱԿՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՃԱՐ

ՏԵՂԵՐ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով`

որոշում  եմ.

1. Ազգային Ժողովի ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների և կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) քարոզչական պաստառները փակցնելու համար Տափերական համայնքի տարածքում առանձնացնել հետևյալ անվճար տեղերը`

1) Շահումյան 5 հասցեում գտնվող Գյուղապետարանի շենք` 3 քառ.մ.

2) Շահումյան 7 հասցեում գտնվող  Փոստի շենք` 2 քառ.մ.

2. Սույն որոշման օրինակն ուղարկել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ