ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐ

Facebook

Տարադրամ

Եղանակ

 

ՏԽՈՒՐ ԼՈՒՐԵՐ

 

Նոր փաստաթղթեր

ՖՈԲԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ PDF Տպել Էլ.փոստ

Ամբուլուտոֆոբիավախ լողալուց

Ավիաֆոբիավախ ինքնաթիռով թռչելուց

Ագիաֆոբիա (գիերոֆոբիա, գադիոֆոբիա) – վախ եկեղեցական պարագաներից,սրբապատկերներից, քահանաներից

Ագիրոֆոբիավախ փողոցից, ճանապարհը անցնելուց

Ագորոֆոբիա (ագրոֆոբիա) – վախ տարածությունից, բաց տարածքից

Ակուստիկոֆոբիա (ֆոնոֆոբիա) – վախ ձայներից, հեռախոսով խոսելուց

Բալոստազոֆոբիա (ստազոբազոֆոբիա) – վախ կանգնելուց

Բատոֆոբիավախ բարձրահարկ շենքերից

Բիբլիոֆոբիավախ գրքերից, գրադարանից

Վակկաֆոբիավախ արյունից

Գեդոնոֆոբիավախ ուրախությունից, հաճույքից

Գելիֆոբիա (գելեֆոբիա) – վախ արևից, արևայրուքից

Գեֆիրոֆոբիավախ կամուրջներից

Գիպեգիաֆոբիավախ պատասխանատվությունից

Գոդոֆոբիավախ ճանապարհորդելուց

Գրաֆոֆոբիավախ ձեռագրով գրելուց, գրենական պիտույքներից

Դոմատոֆոբիավախ տներից, տունը մնալուց

Կայրոֆոբիավախ փոփոխություններից, անծանոթներից

Կատագելոֆոբիավախ լինել ծիծաղի առարկա

Կատաֆրակտոֆոբիավախ ասպետներից

Կատոպտոֆոբիա (սպեկտոֆոբիա, էյզոպտրոֆոբիա) – վախ հայելիներից

Կեյրոֆոբիավախ մազ կտրելուց

Կենոֆոբիավախ դատարկությունց, բաց տարածքից

Կլաուստրոֆոբիա (դոմոֆոբիա) – վախ փակ տարածքներից

Կլիմակոֆոբիավախ աստիճան բարձրանալուց, աստիճանից

Պոգոնոֆոբիավախ մորուքավորներից

Սոմնիֆոբիավախ քնելուց